Slider
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาเต้าหู้

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาเต้าหู้

เต้าหู้ปลาลูกเต๋าสยาม

เต้าหู้ปลาลูกเต๋าสยาม

เต้าหู้ปลาลูกเต๋าสยาม

เต้าหู้ปลาลูกเต๋าสยาม
FishA.jpg
FishB.jpg
FishC.jpg

30 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 500 กรัม

36 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 500 กรัม

40 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 500 กรัม

Fish2-13.jpg
Fish2-14.jpg

13 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 500 กรัม

14 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 500 กรัม

เต้าหู้ปลาแท่งสยาม

เต้าหู้ปลาแท่งสยาม

เต้าหู้ปลาสยามอื่นๆ

เต้าหู้ปลาสยามอื่นๆ
fish3.jpg
fish4.jpg
fish5.jpg

เต้าหู้ปลาแท่งสยาม

30 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 475-480

เต้าหู้ปลาแท่งผักสยาม

13 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 475-480

เต้าหู้ปลาแท่งสอดไส้สยาม

13 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 475-480
fish2.jpg
fish1.jpg
fish6.jpg

เต้าหู้ปลาครึ่งวงกลมสยาม

30 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 475-480 กรัม

เต้าหู้ปลาการ์ตูนสยาม

13 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 475-480 กรัม

เต้าหู้ปลาสอดไส้ปูอัดสยาม

30 ชิ้น / แพ็ค น้ำหนัก 475-480

Date

12 November 2019

Tags

Fish, Seafood