Slider
ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารญี่ปุ่น

ไข่กุ้งสีส้ม 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีส้ม 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีเขียว 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีเขียว 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่หวานม้วน 1 ลัง / 2000 กรัม

ไข่หวานม้วน 1 ลัง / 2000 กรัม

สาหร่ายเขียว 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายเขียว 1 แพ็ค / 500 กรัม

แซลมอนหั่นชิ้น

แซลมอนหั่นชิ้น

ไข่กุ้งสีดำ 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีดำ 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีม่วง 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีม่วง 1 แพ็ค / 500 กรัม

ปลาหมึกทาโกะรสกิมจิ /น้ำมันงา 1 แพ็ค / 500 กรัม

ปลาหมึกทาโกะรสกิมจิ /น้ำมันงา 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายสีม่วง 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายสีม่วง 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีแดง 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีแดง 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีเหลือง 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่กุ้งสีเหลือง 1 แพ็ค / 500 กรัม

แมงกระพรุนรสกิมจิ /น้ำมันงา 1 แพ็ค / 500 กรัม

แมงกระพรุนรสกิมจิ /น้ำมันงา 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายสีฟ้า 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายสีฟ้า 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่ปลาบิน 1 แพ็ค / 500 กรัม

ไข่ปลาบิน 1 แพ็ค / 500 กรัม

หมึกบั้งสับปะรด 1 แพ็ค / 500 กรัม

หมึกบั้งสับปะรด 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่าย กิมจิ 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่าย กิมจิ 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายแดง 1 แพ็ค / 500 กรัม

สาหร่ายแดง 1 แพ็ค / 500 กรัม

Date

12 November 2019

Tags

วัตถุดิบกับอาหารญี่ปุ่น